Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

 MR

De MR taken verdeeld: 
Voorzitter  Marcia Franken 
Secretaris Elly van 't Wout 
Lid Edward de Jong 

Namens personeel: 
Koen Kegge 
Sylvia Suringa  
Marjo van Dam 


Op maandag 5 november j.l. is er een gezamenlijke MR/OR-avond geweest. Op deze avond zijn de jaarverslagen van zowel OR als MR van het afgelopen schooljaar vastgesteld. Tevens zijn de beide begrotingen aan de orde geweest.

Op maandag 12 november j.l. heeft er een MR-vergadering plaats gevonden. Op deze avond zijn de taken binnen de MR verdeeld en is de lijn uitgezet voor de te behandelen onderwerpen voor komend schooljaar.

De volgende vergadering zal plaats vinden op maandag 10 december om 19.30 uur