Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

 MR


Op 11 september j.l. was er een MR-vergadering. In deze vergadering hebben we het jaarplan van de M.R. besproken en goedgekeurd. Daarnaast hebben we het schooljaarplan besproken. Het openstellen van Parnassys is ook besproken. Andere gespreksonderwerpen waren: het toiletgebruik, de staking van 5 oktober en de Kinderboekenweek. De volgende vergadering vindt plaats op maandag 30 oktober 2017. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze mailen naar: mr@ichthusbos.nl