Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
 
 
  Formulieren


 
FORMULIEREN 2018-2019
 
Aanvraag extra verlof
 
In de schoolgids staat vermeld wanneer er extra verlof kan worden aangevraagd.
Verlof en verzuim uitleg. Wanneer u in aanmerking komt voor een verlofaanvrage kunt u het formulier downloaden en op school bij de directie inleveren. Ook kunt u dit formulier op school verkrijgen. Binnen een week kunt u bij de directie een toestemmings-of weigeringsbrief ophalen. Wij verzoeken u om de termijn van zes weken in acht te nemen. Zo weet de leerkracht tijdig wanneer uw kind afwezig is. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarvoor dit niet geldt, maar dat zijn uitzonderingen.
 
 
Aanmeldingsformulier
 
Voor de aanmelding van uw kind kunt u gebruik maken van dit formulier of het op school ophalen. Wanneer u voor de eerste keer uw kind wilt aanmelden, is het gebruikelijk dat u een oriënterend gesprek heeft met de directie. U kunt telefonisch hiervoor een afspraak maken. In de schoolgids treft u meer informatie aan over de aanmeldingsprocedure.

 
    Wijzigingsformulier administratie  

Door middel van dit formulier kunt u verschillende wijzigingen doorgeven m.b.t. de basisgevens die in de schooladministratie zijn opgenomen. Dit betreft b.v nieuwe telefoonnummers, adreswijziging, emailadressen e.d. Verder kunt u ook gegevens die voor de school van belang zijn om te weten t.a.v. de gezondheid en leefomstandigheden van de leerling op dit formulier aangeven.