Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
 
Missie
Elke dag succes ervaren!
Op de Ichthusschool vinden wij het belangrijk dat de kinderen van zichzelf weten wat hun talenten zijn. Dat zij ontdekken hoe zij deze talenten kunnen en mogen inzetten en deze talenten ook kunnen ontwikkelen.
Wij geloven dat ieder kind uniek is en ieder kind ertoe doet!  Uniek in zijn of haar karakter en zijn of haar behoeften. Wij geloven dat wij een veilige plek zijn waar ieder kind welkom is om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Op de Ichthusschool zijn we allemaal gelijk, ook al zijn we allemaal verschillend. Oog voor elkaar en op een respectvolle manier met elkaar omgaan is daarom van essentieel belang.
Wij zijn een basisschool. Dit betekent voor ons dat het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs vanzelfsprekend is.

Visie
Onze maatschappij veranderd voortdurend, wat betekent dat ook ons onderwijs veranderd. Om onze kinderen voor te bereiden op de maatschappij die op hen wacht, is meer nodig dan alleen het aanleren van schoolse vaardigheden en kennisoverdracht. Op de Ichthusschool laten wij de kinderen successen ervaren, stimuleren wij de kinderen om hun talenten te ontdekken.
In ons pedagogisch en didactisch handelen staan voor ons de volgende kernwaarden centraal:

… Veiligheid
Op de Ichthusschool werken we aan veiligheid. Dit is nodig om vertrouwen te krijgen en te geven. We werken aan dit vertrouwen door open te zijn naar elkaar en te bespreken wat ons bezig houdt. In deze veilige omgeving kunnen we ons bewust worden van onze talenten en komen tot ontwikkeling. We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren voor zichzelf op te komen. Dit betekent dat we investeren in de relaties tussen de kinderen onderling, maar ook in de relaties tussen de kinderen en de leerkracht.
… Vrijheid
 Op de Ichthusschool geven wij de kinderen de vrijheid in ontwikkeling naar zelfstandigheid. We stimuleren het zelfstandig werken zodat de kinderen zelfverantwoordelijk worden voor hun leerproces. Het werken met zelfstandige opdrachten, leren plannen, en het stimuleren van eigen inbreng dragen hier aan bij.  
… Structuur
Op de Ichthusschool bieden wij structuur zodat kinderen zich zelfstandig en zelfbewust kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door afspraken en regels op te stellen en deze na te leven.
… Respect
Op de Ichthusschool verwachten we dat alle betrokken op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit doen we door elkaar aan te spreken, verwachtingen uit te spreken en naar elkaar te luisteren. We zijn allemaal gelijk, ook al zijn we verschillend!
Deze kernwaarden dragen bij aan het plezier van alle betrokkenen van de Ichthusschool. Plezier wat van essentieel belang is om tot ontwikkeling te komen en succes te kunnen ervaren.
De leerkrachten van de Ichthusschool hebben een positieve en verwachtingsvolle houding ten aanzien van het kind. Zij investeren in een goede relatie, gebaseerd op wederzijds respect, waarin het kind zich 'gezien' voelt!
 

 
  Meer over de aanpak en werkwijze van de school staat in de
schoolgids te lezen. Klik voor een kortere samenvatting
op deze link:  Handelingsgericht Werken.doc