Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
  Plusklas

Op de Ichthusschool willen we dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof, andere kinderen hebben meer ondersteuning nodig en andere juist extra uitdaging, omdat de reguliere stof hen te weinig tot leren uitdaagt. Voor de basisvakken werken we handelingsgericht. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal.

Op de Ichthusschool hebben we op de donderdag Plusklas.

 

Doelstellingen:

Voor de leerlingen in de plusklas hebben we de volgende doelen opgesteld:
 • De leerlingen kunnen werken met ontwikkelingsgelijken.
 • Het creatief en oplossend denkvermogen wordt gestimuleerd, waardoor de leerlingen (weer) gemotiveerd raken.
 • De leerlingen kunnen extra kennis opdoen.
 • De leerlingen leren te leren.
 • De leerlingen leren samenwerken
 • De leerlingen leren plannen
 • De leerlingen leren eigen talenten te ontwikkelen.

Selectieprocedure:

De plusklas bestaat uit (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Op dit moment is er een groep 3/4, groep 5/6 en een groep 7/8. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, moeten voldoen aan een aantal criteria.
De leerling:
 • kan goed zelfstandig werken.
 • begrijpt de leerstof snel.
 • is gemotiveerd om te leren.
 • heeft diepgaande interesses.
 • is inventief en creatief in denken.
 • heeft Cito-scores op A-niveau (over langere tijd gezien)
 • heeft (zeer) goede resultaten op de methodegebonden toetsen.
 • werkt accuraat en op tempo.
 • heeft een door een psycholoog vastgesteld IQ van 120 of hoger. 
Wanneer een leerling aan 5 van de 9 criteria voldoet kan hij/zij in aanmerking komen voor de plusklas. Daarnaast maken we sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van het DHH, die ons helpt bij het signaleren van de juiste leerlingen.

Nieuws uit de plusklas

We hebben het plusklas-schooljaar  afgesloten met mooie presentaties!

De kinderen van groep 3/4 presenteerden hun project over zintuigen aan hun (groot)ouders en hun klasgenoten. Er was veel te zien en te beleven: er waren spannende voelschilderijen, interessante boekjes met informatie, mooie Venn-diagrammen en er konden proefjes worden gedaan.  Sven en Ryan openden de presentatie.
 

De kinderen van groep 5/6 presenteerden hun zelfontworpen en -gemaakte spellen aan hun (groot)ouders. Dat leverde natuurlijk een supergezellige spelletjesochtend op!De kinderen van groep 7/8 hadden geen presentatiemiddag ingepland. Toch hebben zij wel gepresenteerd... aan elkaar! Er waren werkstukjes over Spanje en posters over Rampzalige Ronald. Nadat we die hadden bewonderd, kregen de kinderen een mysterybag en de opdracht om met de inhoud daarvan in tweetallen (en een drietal) een zadenverspreider ontwerpen. Natuurlijk zijn die ontwerpen aan elkaar gepresenteerd!
   
 
Op 15 maart hebben we meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. De kinderen hebben superhard gewerkt aan en flink zitten nadenken over de uitdagende wiskunde-opgaven. Toen de juf de antwoordbladen vergeleek met haar eigen antwoorden, bleek dat een aantal kinderen de wedstrijd heel goed hebben gemaakt. Safouan had de allerbeste score.
Twee maanden later, op 22 mei, kwam eindelijk de doos met certificaten en prijzen. Alle kinderen kregen een certificaat en een Pentomino.


In groep 3/4 kregen Jippe en Lotta een prijs, in groep 5/6 kregen Sil, Melissa en Noah een prijs, en in groep 7/8 kregen Safouan, Luuk en Stefan een prijs. Safouan kreeg bovendien een diploma (waarop staat dat hij als achtste van heel Nederland is geëindigd) én een uitnodiging voor de landelijke finale op 13 juni!

 
Op 12 april hebben de kinderen van de plusklas hun projectwerkstukken gepresenteerd aan de kinderen van hun klas. 

Groep 3/4 heeft gewerkt rondom het thema 'Oerwoud'. De kinderen hebben een mooie tentoonstelling gemaakt met hun werkstukken: een mindmap, een Venn-diagram, een alfabetposter, een spannend verhaal, allemaal over de dieren die in het oerwoud leven! Natuurlijk werden ook de tekeningen van het mindset-tekenproject gepresenteerd.
Groep 5/6 heeft gewerkt rondom het thema 'Dieren van de wereld'. De kinderen hebben een mooie tentoonstelling gemaakt met hun mindmaps en hun zelfgekozen verdiepingsopdrachten: een dierenquiz, een kwartetspel, dierenboekjes, gedichten over dieren en een onderzoek over welke dieren de kinderen van groep 6 zouden willen zijn. Natuurlijk werden ook de tekeningen van het mindset-tekenproject gepresenteerd.
Groep 7/8 heeft gewerkt rondom het thema 'Roofdieren uit de zee'. De kinderen hebben een echt 'MuZeeum' ingericht met hun werkstukken: de tekeningen van het mindset-tekenproject, posters over de zones in de oceaan, posters over de lichaamsbouw van de haai, posters over giftige zeeroofdieren, folders waarin haaien te koop werden aangeboden, een oceaanspreekwoordenboek, een prachtig oceaanschilderij en een protestlied tegen de mensen die het leven in de oceanen bedreigen.