Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
  Plusklas


Op de Ichthusschool willen we dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof, andere kinderen hebben meer ondersteuning nodig en andere juist extra uitdaging, omdat de reguliere stof hen te weinig tot leren uitdaagt. Voor de basisvakken werken we handelingsgericht. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal.

Op de Ichthusschool hebben we op de dinsdag Plusklas.


 

Doelstellingen:

Voor de leerlingen in de plusklas hebben we de volgende doelen opgesteld:
 • De leerlingen kunnen werken met ontwikkelingsgelijken.
 • Het creatief en oplossend denkvermogen wordt gestimuleerd, waardoor de leerlingen (weer) gemotiveerd raken.
 • De leerlingen kunnen extra kennis opdoen.
 • De leerlingen leren te leren.
 • De leerlingen leren samenwerken
 • De leerlingen leren plannen
 • De leerlingen leren eigen talenten te ontwikkelen.

Selectieprocedure:

De plusklas bestaat uit (hoog)begaafde leerlingen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Op dit moment is er een groep 3/4, groep 5/6 en een groep 7/8. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, moeten voldoen aan een aantal criteria.
De leerling:
 • kan goed zelfstandig werken.
 • begrijpt de leerstof snel.
 • is gemotiveerd om te leren.
 • heeft diepgaande interesses.
 • is inventief en creatief in denken.
 • heeft Cito-scores op A-niveau (over langere tijd gezien)
 • heeft (zeer) goede resultaten op de methodegebonden toetsen.
 • werkt accuraat en op tempo.
 • heeft een door een psycholoog vastgesteld IQ van 120 of hoger. 
Wanneer een leerling aan 5 van de 9 criteria voldoet kan hij/zij in aanmerking komen voor de plusklas. Daarnaast maken we sinds schooljaar 2015-2016 gebruik van het DHH, die ons helpt bij het signaleren van de juiste leerlingen.

Nieuws uit de plusklas

In de plusklas van de groepen 5 t/m 8 werken we op dit moment over het heelal. Nadat de leerlingen in kleine groepjes een mindmap hebben gemaakt, maakten ze  een keuze voor een eigen onderwerp. Hierbij hebben de leerlingen een heleboel vragen gemaakt en gaan ze opzoek naar het antwoord. In de gewone klas werken ze aan een werkstuk binnen het thema heelal dat de leerlingen zelf hebben uitgekozen.
Daarnaast werken we in de plusklas in groepejes. Door middel van het verdelen van taken en het maken van afspraken werken de leerlingen samen aan hun nieuwe planeet. Samen denken ze na over het klimaat, de beplanting, dieren, woningen, vervoermiddelen en de bewoners.

In de plusklas van de groep 4 werken we over ridders en jonkvrouwen. We hebben kastelen met torens en een binnenplaats gemaakt, daarna hebben we een tekening gemaakt van het bovenaanzicht en vooraanzicht van het kasteel.