Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

De ontwikkeling van uw kind.

Iedere school wil dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Sommige kinderen hebben voldoende aan de basisstof, andere kinderen hebben meer uitdaging nodig, omdat de reguliere stof hen te weinig tot leren uitdaagt. Voor de basisvakken werken we handelingsgericht. Hierbij staat de onderwijsbehoefte van het kind centraal.

 

Voor kinderen die meer aan kunnen werken wij met een plustaak.  De kinderen die hiermee werken doen dit soms aanvullend, soms in plaats van de reguliere taak. Uitgangspunt is dat het kind aangezet en uitgedaagd blijft worden tot leren.

Voor de meerbegaafde leerlingen wordt er gewerkt met verdiepingslessen.

Leerlingen die moeite hebben met de basisstof, worden geholpen met extra instructie. Daar waar nodig krijgen de kinderen extra oefening. Kinderen kunnen voor een bepaalde periode extra hulp krijgen van een remedial teacher. Uitgangspunt van de remedial teaching is om de kinderen weer een positief zetje in de rug te geven.

Ook leerkrachten moeten werken aan hun kennis over onderwijs, de didactiek en pedagogiek. Een leven lang leren zorgt ervoor dat de leerkracht in staat blijft om handelingsgericht aan de onderwijsbehoeften van leerlingen te blijven voldoen.