Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

Weekagenda

Wat is er  belangrijk de komende weken?
 
   12 - 16 november 19 - 23 november 26 - 30 november 3 - 7 december
 maandag
Gym
VRIJ!

Studiedag
Gym
 

Gym


 
 dinsdag     Contactavond Surprise met naam en gedicht mee naar school. 
 woensdag Gym

Controledictee 3
 Gym

 
Gym
 
 
Sinterklaasviering
 donderdag    
 
Contactavond  
 vrijdag Toets aardrijkskunde H1 Eerste rapport

Huiswerk rekenen inleveren
Foto van surprise naar de leerkracht mailen.