Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
 Mededelingen TSO/Overblijven
 

  Overblijven

De school biedt de mogelijkheid om uw kind(eren) over te laten blijven tussen de middag. U kunt uw kind(eren) aan- en afmelden via een briefje in de brievenbus (in de gang ). Dit graag voor 8.30 uur op de bewuste dag.

 Het is niet de bedoeling uw kind(eren) af- en aan te melden bij de leerkracht. Als uw kind(eren) op vaste dagen overblijven, kunt u dit doorgeven en hoeft u hen alleen bij afwezigheid af te melden.

Denkt u a.u.b. aan het afmelden!!

Het overblijven wordt door minimaal 4 overblijfouders verzorgd.

Kinderen van groep 1 en 2 worden uit de klas gehaald en na afloop weer teruggebracht.

Kinderen vanaf groep 3 melden zich bij de andere overblijfouders in de gang.

Eerst gaan de kinderen naar buiten tot rond 12.10 uur, dan gaan ze in een lokaal gezamenlijk eten.

Meestal gebruiken we zelfs twee de lokalen omdat de groepen soms groot zijn.

 

Na het eten kunnen de kinderen binnen of buiten spelen:

-         De kinderen van de onderbouw spelen buiten op het plein. Indien nodig en met toezicht op het spelen, binnen. Er is voldoende speelgoed aanwezig in de gang.

-         De kinderen van de bovenbouw spelen buiten op het plein, hiervoor moeten de ouders toestemming geven, omdat hier minder toezicht is tot 12.50 uur, daarna is er een leerkracht die pleinwacht heeft. Als er problemen zijn kunnen de kinderen altijd terecht bij de overblijfmoeders.

Verder is het belangrijk dat de kinderen zich gedragen volgens de regels van het onderstaande overblijfreglement. De overblijfouders zijn verantwoordelijk voor uw kind(eren.) Kinderen die tussen de middag eerder naar school komen moeten zich aan de regels van de school houden, niet aan die van de overblijf. Onderstaand reglement geven de spelregels aan voor de kinderen.

 

Overblijfreglement

v      Groep 3 t/m 8: eerst melden bij de overblijfouder, dan pas naar buiten. Toch niet overblijven, even komen zeggen.

v       Voor het eten spelen op het grote plein, dus niet van het schoolplein af!

v      Samen spelen, geen ruzie maken. Als er wat is, eerst naar de overblijfouder, die kan je helpen het op te lossen.

v       Let op wat je zegt. Met woorden kan je ook iemand pijn doen.

v       Stil en eerbiedig als er wordt gebeden.

v       Eerst je brood, daarna pas snoepen. Kauwgum eten we buiten en   gooien we altijd in de prullenbak.

v      We zitten in de klas van iemand anders. We blijven dus van andermans spullen af. We stoppen ook niets in de laatjes.

v      Na het eten jas en tas aan de kapstok. Alleen met toestemming van juf of meester in je eigen klas.

v      Skeeleren is leuk, maar erg gevaarlijk op een plein met kinderen. Dus daarom doen wij dit niet.

v      Wanneer je je niet aan deze regels kunt houden, wordt je vader of moeder ingelicht.

v      Maar als je je aan deze regels houdt, is het vast heel gezellig.

 

Betaling

Dit gaat d.m.v. strippenkaarten, welke u op woensdagochtend kunt kopen van 8.15 uur tot 8.45 uur in de gang.

De strippenkaarten kosten: 7,50 voor 5x overblijven en 15,00 voor 10x overblijven.