Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  De naam Ichthus

De naam van onze school komt oorspronkelijk uit een ver verleden. In de tijd van de Romeinse christenvervolgingen was het gevaarlijk hardop uit te spreken dat je een volgeling van Jezus Christus was. Om kenbaar te maken dat je in Hem geloofde, tekende men een visje. Medechristenen begrepen dit onmiddellijk, want in het woord 'Ichthus', het Griekse woord voor vis, zat de volgende geloofsbelijdenis verscholen:

Iesous = Jezus
Christos = Christus
Theou = Gods
Uios = Zoon
Sootèr = Redder of Verlosser


Dit laatste woord Redder slaat op de hele wereld, op iedereen. Op onze Protestants Christelijke school is er dan ook plaats voor iedereen.