Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Identiteit

De Ichthusschool is één van de drie Protestants Christelijke scholen in Boskoop. Onderling is er veel contact. Wel heeft elke school zijn eigen sfeer en werkwijze. Wij zijn een christelijke school waarop ook kinderen uit niet (meer) kerkelijke gezinnen welkom zijn.

Een keuze voor de Ichthusschool houdt in dat men kiest voor protestants christelijk onderwijs. De school vraagt van ouders en kinderen om de grondslag van de school te respecteren.
 

Op diverse manieren geeft de school inhoud aan de identiteit. Iedere schooldag wordt begonnen met een voor de kinderen begrijpelijk gebed. Het vak "Bijbelse Geschiedenis" staat 3 x  per week op het rooster.

Alle kinderen doen mee met dit bijbelse onderwijs. We gebruiken hiervoor de methode 'Kind op Maandag' van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan andere wereldgodsdiensten, waarin het respect voor een andere zienswijze van belang is. 

Veel aandacht wordt op school geschonken aan de christelijke feestdagen, zoals Kerstfeest en Pasen. Alle kinderen zijn verplicht hieraan deel te nemen. Eén keer per jaar wordt een thema-dienst in de kerk georganiseerd. De kinderen worden in deze dienst centraal gesteld.

Door hun houding in de omgang met elkaar en de kinderen proberen de leerkrachten duidelijk te maken, dat zij op een christelijke school werken.