Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Ouderbijdrage

Elk jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om bepaalde zaken te bekostigen, die niet of nauwelijks door de overheid vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor Kerstviering, Sinterklaas, Paasviering, schoolgids e.d.

De besteding van deze ouderbijdrage wordt per kwartaal- en jaaroverzicht verantwoord aan de OR en MR. Op de openbare jaarvergadering van de OR en MR wordt het jaaroverzicht tevens gepresenteerd aan de ouders. 


Tijdens de MR/OR jaarvergadering is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50, de verplichte schoolreisbijdrage is vastgesteld op   
€ 30,00 en wordt tegelijkertijd met de ouderbijdrage geïnd.

Het totale bedrag wordt daardoor € 47,50 per leerling.
Dit betekent het volgende:   1 kind op school                 € 47,50
                                                               2 kinderen op school       € 95,00 
                                                               3 kinderen op school   € 142,50
                                                              4 of meer kinderen op school € 142,50 + € 30,00 (per extra kind)

LET OP: LEERLINGEN VAN GROEP 8 BETALEN ALLEEN DE OUDERBIJDRAGE van € 17,50.

Betalen Wilt u het bedrag van € 47,50 per kind voor 31 december  overmaken op rekening NL90 RABO 0309.8568.84 t.n.v. V.P.C.O. Ichthusschool onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind(eren) zit(ten). U kunt dit jaar ook heel eenvoudig via Ideal betalen middels de  betaallink:
bunq.me/ORichthusschool

Vermeld in de bericht tekst de naam van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind(eren) zit(ten).