Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
De vergaderingen van de MR beginnen om 19.30 uur met een kwartier inloop. Heeft u de MR iets te melden of te vragen, dan bent u gedurende deze tijd van harte welkom.
De vergaderingen worden gehouden in de teamkamer.

Locatie:           koffiekamer Ichthusschool
Tijd:                 19:30 uur   (ouderinloop 19:30 tot 19.45 uur)
 
Vaste MR-aandachtspunten voor het cursusjaar 2015-2016 zijn:
 
 1. Opening/vaststelling agenda
   
 2. Notulen van voorgaande vergadering + actielijst
   
 3. Ingekomen post
   
 4. Mededelingen vanuit directie
   
 5. Onderwerpen vanuit MR, te bespreken met directeur                                                   
 6. Onderwerpen MR, onderling te bespreken                                                          
 7. van de GMR                                                                                                    
 8. Rondvraag                                                                        
   
 9. Sluiting