Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

De MR wordt vertegenwoordigd door de volgende personen:

Oudergeleding:

* Ernst-Jan Straver (voorzitter).

* Elly van 't Wout. 

Personeelsgeleding:

* Sylvia Suringa - van der Wal, leerkracht groep 0/1 en 4. (sylvia.van.der.wal@ichthusbos.nl)

* Marjo van Dam, leerkracht groep 2. (marjo.van.dam@ichthusbso.nl)

* Koen Kegge, leerkracht groep 7. (koen.kegge@ichthusbos.nl)