Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

De MR wordt in het schooljaar 2018/2019 vertegenwoordigd door de volgende personen:

Oudergeleding:

* Marcia Franken (voorzitter).

* Elly van 't Wout. (secretaris)

* Edward de Jong

Personeelsgeleding:

* Sylvia Suringa - van der Wal, leerkracht groep 2. (sylvia.suringa@ichthusbos.nl)

* Marjo van Dam, leerkracht groep 3. (marjo.van.dam@ichthusbso.nl)

* Koen Kegge, leerkracht groep 8. (koen.kegge@ichthusbos.nl)