Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Algemeen

Bestuur:

De Ichthusschool valt onder het bestuur van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Boskoop en Waddinxveen. Deze is opgericht op 1 januari 2000.

Het doel van de stichting is werkzaam te zijn in het oprichten en het instandhouden van christelijke scholen voor basisonderwijs. Als grondslag, om dit doel te verwezenlijken, wordt uitgegaan van de Bijbel als Gods woord (artikel 2 van de statuten).

Meer informatie van het bestuur van de SPCO te Boskoop en Waddinxveen is te vinden op:
www.
spco-lev.nl

Situering:

De Ichthusschool is gelegen in de Snijdelwijk en maakt deel uit van de brede school Snijdelwijk. De leerlingen komen uit het gebied dat globaal begrensd wordt door de spoorlijn. De school telt 10 lokalen en een speellokaal. Op loopafstand staat de Plataan waar we gymmen met de kinderen vanaf groep 3. We werken samen met de verschillende partners in de brede school waaronder het CJG, (
http://www.cjgalphenaandenrijn.nl) en Kern Kinderopvang (www.kern-kinderopvang.nl).


Het adres van onze school is Snijdelwijklaan 4 B, 2771 SX Boskoop, tel. 0172-214505. Bankrek.nr.: NL91RABO0309820782 / Schoolfonds Ouderraad Ichthusschool bankrek.nr.:
NL90 RABO 0309856884.

Schoolgrootte:

De Ichthusschool telde op 1 oktober 2016  208 leerlingen. Op  school werken 21 teamleden, waaronder een intern begeleidster/remedial teacher, een ict-leerkracht, een gymleerkracht, een klassenassistente en een administratieve medewerkster. 


Directeur:

Wilma Salzmann