Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Zorgplan WSNS

Enkele jaren geleden is de Ichthusschool met 30 basisscholen uit de regio Gouda een samenwerkingsverband aangegaan met twee scholen voor speciaal onderwijs in het kader van 'Weer Samen Naar School'. Voor alle scholen van het samenwerkingsverband PCO Gouda en omstreken is er een Zorgplan; het kerndocument van het samenwerkingsverband. In dit document wordt beschreven welke maatregelen de scholen moeten nemen om de zorgbreedte in de school goed tot zijn recht te laten komen. Op school ligt het Zorgplan bij de directie ter inzage.

Nieuw in het Zorgplan:

  • Het leerlingvolgsysteem
  • Speciale hulp bij kinderen met leer- en gedragsproblemen
  • De Permanente Commissie Leerlingenzorg

De PCL van het Samenwerkingsverband bekijkt en adviseert op verzoek van ouders of de basisschool op welke wijze een leerling het beste begeleid kan worden. Deze commissie beslist ook over mogelijke extra voorzieningen voor de begeleiding en een eventuele plaatsing van een kind op de speciale basisschool.  

Voor een verdere beschrijving van de zorg zoals die bij bij ons op school wordt vorm gegeven, verwijzen we hier naar:  Het zorgplan Ichthusschool