Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Speciale hulp

De school probeert ieder kind de zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer er met kinderen leer-, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen zijn, wordt er extra naar gekeken. De groepsleerkracht doet dat in overleg met de Interne Begeleider. Als het nodig is, kan er een onderzoek gedaan worden of worden er observaties in de groep gedaan. Deze extra begeleiding gebeurt zoveel mogelijk binnen de klas. Bij grotere problemen kan de RT-leerkracht ingeschakeld worden. Daarnaast wordt zonodig de schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld en kan er informatie en begeleiding van de onderwijsspecialist gevraagd worden. Bij al deze stappen worden de ouders vooraf geïnformeerd en/of hebben daar toestemming voor moeten geven. 

 

Aanwezige voorzieningen

  • Interne Begeleiders
  • Remedial Teacher 
  • Preventieve Ambulante Begeleider 
  • Schoolbegeleider 
  • Logopediste
  • Hulpverlenende instanties, zoals het CJG


Procedure


Als een kind extra hulp krijgt van bijvoorbeeld een Remedial Teacher, dan worden de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Als de leerkracht extra onderzoek wil laten plaatsvinden, dan wordt er eerst met de ouders contact opgenomen. Voor iedere stap wordt met hen overlegd en om hun toestemming gevraagd. De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale school gebeurt door de ouders. Mocht er sprake zijn van een groep overdoen of een groep overslaan, dan gebeurt dat ook in overleg met de ouders.