Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Centrale-eindtoets

De Centrale Eindtoets toetst wat je in acht jaar hebt geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen, en als jouw school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie. 

Nederlandse taal en rekenen

De Centrale Eindtoets bestaat uit twee onderdelen die iedereen maakt: taal en rekenen. Daar kunnen ook vragen bij zijn waarbij je een tabel moet lezen of iets moet opzoeken.

Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je je studievaardigheden moet gebruiken. Studievaardigheden zijn belangrijk voor op de school waar je na de basisschool naartoe gaat.

Doe het zelf

Wil je een idee krijgen hoe de vragen in de Centrale Eindtoets eruit zien, doe dan de voorbeeldtoets in het onderdeel Doe het zelf. Je kunt de toetsvragen downloaden als pdf en printen als je dat wilt. 

Onderdelen taal

Bij taal gaan de vragen over de onderdelen:

  1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
  2. woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
  3. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
  4. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven

Onderdelen rekenen

Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen:

  1. getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
  2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
  3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte 
  4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken