Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Klachtenprocedure

Wanneer er klachten zijn over het onderwijs of over een persoon moet in eerste instantie naar de leerkracht worden gegaan. Als dat geen oplossing biedt, kan men met het probleem of klacht naar de directie van de school. De volgende stap is richting het Bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Boskoop en Waddinxveen.

 

 

School en Bestuur werken met het model Klachtenreglement van de Besturenraad. Op de school is een volledig exemplaar aanwezig ter inzage. We zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs.

Uiteraard kan de klacht ook bij de contactpers(o)on(en) van onze school worden gelegd. Hij/zij neemt de klacht op en stuurt deze door, afhankelijk van het probleem, naar het bestuur, vertrouwenspersoon of klachtencommissie. Daar wordt bekeken of de juiste procedure voor het melden is gevolgd en of de klacht niet eerst bij iemand anders ingediend zou moeten worden.

Een klacht, bestemd voor de vertrouwenspersoon of de klachtencommissie, moet altijd schriftelijk worden ingediend. Bij het indienen van een mondelinge klacht dient er altijd een soort 'proces-verbaal' te worden opgemaakt en ondertekend worden.

De klachtencommissie ontvangt de klacht en moet dan binnen 5 werkdagen een bericht van onderzoek geven. Dan zal via vooronderzoek, hoorzitting, advies en beslissing van het bevoegd gezag de klacht met een bindend advies worden afgehandeld.

 

Klachtencommissie: 

Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs, Postbus 907, 2270 AX Voorburg, tel. 070-3481180 (do 9.00-11.00 uur en vr 9.00-13.00 uur)

Contactpersoon: