Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert samen met de leerkrachten leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Koningsdag, de Avondvierdaagse en de schoolreis. Ook wordt de OR bij diverse andere gelegenheden gevraagd om te helpen of om bijvoorbeeld koffie, thee en limonade te verzorgen. Al deze activiteiten worden bekostigd met de vrijwillige ouderbijdrage, zonder deze bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden!

De OR kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan de directie of Medezeggenschapsraad over zaken die leerlingen of ouders aangaan. De OR vergadert ongeveer iedere 6 weken. Lijkt het u leuk om deel te nemen in de OR of heeft u meer vragen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u dan benaderen als er een plek beschikbaar is in de OR.
 
Vanuit de OR is er per klas een klassenouder benoemd. Deze klassenouder is contactpersoon tussen ouders en leerkracht en kan (op verzoek van een leerkracht of ouders of op eigen initiatief) activiteiten coördineren of organiseren.
 
Heeft u ideeën of vragen aan de OR, neem gerust contact met ons op door ons aan te spreken of een mail te sturen naar or@ichthusbos.nl.

De OR voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit de volgende personen: 
 

   
Voorzitter Bud Beere
Penningmeester Neline van Grieken
   
Groep 1 Kelly van Vliet (geen ORlid)
Groep 2 Fiona Walop (geen ORlid)
Groep 3 Patricia Roggeveen
Groep 4 Martijn Sterk
Groep 5a
Groep 5b
Marije Voogt
Lisette Smit
Groep 6 Marleen Snel
Groep 7 Marijke Jensma
Groep 8 Nicole Toebak
   
OR leden

Ouafa Zaghboubi
Karin Brouwer